O FIRME

Firma RONGES s.r.o. so sídlom v Košiciach vznikla v apríli roku 2005 pretransformovaním z firmy Peter Rolko – RONGES, fungujúcej na základe živnostenského oprávnenia od roku 1994. Po roku 1998 sa špecializácia firmy postupne vyprofilovala na poskytovanie komplexných služieb v oblasti prepäťových ochrán a VF filtrov. Distribúcia prepäťových ochrán, poskytovanie technickej podpory, štúdie a návrhy ochrany pred bleskom a pulzným prepätím, či odborná inštalácia tvorila dlhé roky podstatnú časť predmetu podnikania.

Čoraz vyššie požiadavky na kvalitu napájania a vývoj v tejto oblasti neobišli samozrejme ani nás. Prepätie je len jedným z mnohých poruchových javov vyskytujúcich sa v napájacej sieti, preto sa ďalší rozvoj firmy uberá posledné roky smerom k rozšíreniu ponúkaných služieb zameraných na kvalitu elektrickej energie tak, aby boli pokryté požiadavky našich partnerov a zákazníkov naozaj komplexne.

Nájdete u nás špecializovaný veľkoobchod vybraných komponentov s dôslednou technickou podporou so službami potrebnými pre návrh a realizáciu technických riešení, pomocou ktorých dosiahnete spoľahlivú, bezporuchovú a úspornú prevádzku elektrických zariadení a elektronických systémov aj v najnáročnejších podmienkach. V súčasnosti je neodmysliteľnou súčasťou rozsiahlych rozvodov aj problematika aktívnych filtrov, ktoré eliminujú nepriaznivé účinky prúdov deformovanými vyššími harmonickými.

Prehľad a ucelenú ponuku produktov a služieb nájdete na ďalších stránkach.