PONUKA

Prepäťové ochrany SALTEK

Ako autorizovaný dodávateľ sa špecializujeme na produkty firmy SALTEK.

 Prepäťové ochrany a VF filtre.
 
Využite naše dlhoročné skúsenosti s aplikáciou prepäťových ochrán.

Staňte sa našim partnerom a získate:

  • výhodné obchodné podmienky
  • rýchle dodávky
  • komplexnú technickú podporu
  • vždy aktuálne informácie

VF filtre

Meranie kvality el. energie

V napájacej sieti sa vyskytujú poruchy, ktoré zhoršujú kvalitu elektrickej energie.V niektorých prípadoch je rušenie také veľké, že znemožňuje prevádzku citlivých elektronických systémov alebo skracuje ich životnosť. Pomocou analyzátora kvality a záznamníkov porúch na sieti môžeme zistiť okamžité hodnoty všetkých dôležitých parametrov dodávanej elektrickej energie ako sú napríklad kolísanie napätia a frekvencie, krátkodobé poklesy a výpadky, skreslenie vyššími harmonickými a pod.

Návrh technických riešení

Dlhoročné praktické a teoretické skúsenosti sú premietnuté do našich technických riešení ochrany pred bleskom, pulzným prepätím, priemyselným rušením, kompenzácie jalovej energie a aplikácie aktívnych filtrov. Podieľali sme sa napríklad aj na návrhu a realizácii prepäťovej ochrany pre Astronomický ústav SAV na Lomnickom štíte.

Odborná inštalácia a údržba

Základom úspechu každého technického riešenia nie je len správnosť návrhu, ale aj odborne vykonaná realizácia. V prípade požiadavky zákazníka preto vykonávame aj odbornú inštaláciu, pravidelné prehliadky a údržbu.